Mluvme spolu

Zásady ochrany osobních údajů

Správcem osobních údajů ve smyslu národní a evropské legislativy je:

Mluvmespolu.cz, z.s.
Mánesova 713/9
500 02 Hradec Králové
IČ: 07121121

zapsaný ve spolkovém rejstříku pod spisovou značkou L 12121 vedenou u Krajského soudu v Hradci Králové. Dále jen "Spolek".

Správce osobních údajů můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu info@mluvmespolu.cz, případně dopisem do sídla Spolku.

Subjektem osobních údajů je fyzická osoba, ke které se osobní údaje vztahují a která se nějakým způsobem podílí na činnosti Spolku, podporuje ji nebo se účastní aktivit organizovaných Spolkem.

Všechny poskytnuté údaje budou zpracovávány v souladu s platnou legislativou České republiky, především pak v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., Zákon o ochraně osobních údajů, a s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů 2016/679 (GDPR).

Rozsah zpracování osobních údajů

Spolek zpracovává pouze základní kontaktní údaje: jméno, příjmení a e-mail.

Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem komunikace mezi Spolkem a Vámi. Předmětem komunikace je především informování o aktivitách Spolku.

Doba, po kterou vaše osobní údaje zpracováváme

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu 3 let. Po této době Vás opětovně požádáme o vyjádření souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů. 

Zveřejňování osobních údajů

Spolek Vaše osobní údaje žádným způsobem nezveřejňuje.

Externí zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí Spolek. Využívá k tomu softwarů, služeb a aplikací, které toto zpracování umožňují (například aplikace Google, provozované společností Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, US, a aplikace MailChimp, provozované společností Rocket Science Group, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, US).

Vaše práva

Vaším přirozeným právem je obdržet informace o Vašich datech, které o Vás zpracováváme. Stejně tak máte právo na opravu nebo zablokování nesprávných či neaktuálních údajů, právo na omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování. Náleží Vám rovněž právo na výmaz Vašich údajů. Dále jsme povinni Vaše osobní údaje na Vaše požádání přenést na Vámi zvoleného správce/zpracovatele osobních údajů.

Budete-li se chtít zeptat na cokoliv, co se týká našeho zpracování Vašich osobních údajů, kontaktujte nás na adrese info@mluvmespolu.cz.

Jste-li přesvědčení, že s Vašimi daty nezacházíme adekvátně a podle zákonných norem, máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají ve Vašem zařízení (počítač, mobilní zařízení nebo jiném přístroji umožňující přístup k internetu) pomocí něhož používáte naše webové stránky a pokud je po opuštění našich stránek nesmažete, jsou opět využívány během Vašich dalších návštěv.

Cookies používáme zejména pro shromažďování dat pro námi využívaný analytický nástroj Google Analytics, ktery umožňuje analýzu našich webových stránek. Informace vygenerované při využívání našeho webu jsou přenášeny na servery společnosti Google, kde jsou následně uloženy. Společnost Google tyto informace využívá k analýze uživatelského chování na našem webu a tuto analýzu nám následně poskytuje.

Navzdory výše uvedenému Vás na základě souborů cookies nejsme schopni identifikovat na úrovni konkrétní fyzické osoby.

Jak odmítnout používání souborů cookies?

Cookies z Vašeho počítače nebo z jiného zařízení můžete snadno vymazat pomocí prohlížeče. Návod, jak zacházet se soubory cookies a jak je odstranit, najdete v nabídce "Nápověda" Vašeho prohlížeče.

Budete-li používat naše stránky beze změny nastavení, budeme to považovat za souhlas s používáním cookies na našich stránkách.