Mluvme spolu

Reakce společnosti BigMedia na otevřený dopis

Vážení členové spolku,

dovolujeme si Vám zaslat odpověď na Váš otevřený dopis, který nám byl doručen dne 16. ledna 2023.

Za obsah reklamního sdělení je podle § 8, odstavce 2 Zákona o regulaci reklamy zodpovědný zadavatel. S případnými dotazy a podněty k prezidentské reklamní kampani se proto, prosíme, obracejte na zadavatele. Pokud se domníváte, že se jedná o porušení jakéhokoliv zákona, doporučujeme Vám konat tak, jak Vám ukládají zákony České republiky.

Již na jaře jsme Ukrajině poskytli velkou podporu, kdy jsme za výrazně nadstandardních podmínek realizovali charitativní kampaně v její prospěch. Souhrnná výše naší podpory v tom období přesáhla tři miliony korun. Fotografie z některých kampaní najdete níže v tomto dopise. Všechny tyto motivy vyzývaly veřejnost k účasti v humanitárních projektech, souvisejících se situací na Ukrajině. Ze všeho uvedeného jasně vyplývá, že plně stojíme na straně Ukrajiny, v žádném případě však nevyzýváme k válce.

Pokud srovnáváte současnou prezidentskou kampaň s Vaším billboardem vylepeným v červnu roku 2022, pak je nutné sdělit, že Vámi zveřejněný motiv Zákon o reklamě dle našeho názoru porušoval, a to hned ve dvou bodech:

  1. § 2 Zákona o regulaci reklamy, konkrétně ustanovení, že „Reklama nesmí být v rozporu s dobrými mravy, zejména nesmí obsahovat jakoukoliv diskriminaci z důvodů rasy, pohlaví nebo národnosti nebo napadat náboženské nebo národnostní cítění, ohrožovat obecně nepřijatelným způsobem mravnost, snižovat lidskou důstojnost, obsahovat prvky pornografie, násilí nebo prvky využívající motivu strachu. Reklama nesmí napadat politické přesvědčení.“

Daný motiv zde výzvou k nákupu zbraní vyloženě vyzýval k participaci na válce se všemi z toho vyplývajícími vlivy na veřejnost, včetně šíření strachu z války.

  1. § 6 Zákona č. 40/1995 Sb. – Zákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (tím, že motiv vyzýval k nákupu zbraní):

Reklama na střelné zbraně a střelivo může být šířena jen

  1. odborníkům a podnikatelům v oblasti výroby a prodeje střelných zbraní a střeliva;

  2. v prostorách, v nichž se střelné zbraně nebo střelivo vyrábí, nabízí, prodává, užívá a vystavuje nebo v nichž dochází k uzavírání smluv na dodávky střelných zbraní a střeliva, nebo;

  3. v odborných publikacích a periodickém tisku zaměřených obecně na problematiku střelných zbraní a střeliva a v dalších tištěných materiálech určených pro prodejce a držitele střelných zbraní a střeliva.

Naše společnost je šiřitelem reklamy, nikoliv jejím zadavatelem, který je odpovědný za legálnost sdělení. Mezi našimi klienty neděláme rozdíly z důvodu názorových sympatií nebo příslušnosti k preferované politické straně. Pokud tedy zadané reklamní sdělení neporušuje zákon, kampaň vždy šíříme, bez ohledu na kvalitu a obsah sdělení.

Ing. Marek Pavlas

Jednatel